Connexxion heeft, voor zover door haar nodig geacht, haar voertuigen uitgerust met camerabewaking. De opgenomen beelden worden slechts een korte termijn bewaard.

De -preventieve- inzet van camerabewakingssystemen heeft ten doel het vergroten van de veiligheid van ons personeel, onze reizigers en alle overige mensen en middelen die aan de zorg van Connexxion zijn toevertrouwd. De beelden worden niet gebruikt en/of uitgelezen als daar geen aanleiding toe is.

De opgenomen camerabeelden worden nimmer gepubliceerd. Bij een eventueel incident kan de cameraregistratie door Connexxion gebruikt worden ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit.

Terug Home